Diensten voor de ondernemer

Het dienstenpakket voor de ondernemer, de vrije beroeper en de freelancer laat zich als volgt omschrijven:

  • Het adviseren over en het verzorgen van loon-, personeels- en financiële administraties;
  • Het samenstellen van jaarrekeningen en periodieke overzichten;
  • Het voorbereiden en begeleiden van boekenonderzoeken door de belastingdienst;
  • Het verzorgen van alle soorten belastingaangiften, aanvragen, e.d.;
  • Het verzorgen van verzoekschriften en correspondentie met de belastingdienst en andere instanties;
  • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Het adviseren over alle mogelijke belasting- en administratieve aangelegenheden, over rechtsvormen, over financiële-, fiscale- en successieplanning en over bedrijfsopvolging en -reorganisaties;
  • Het maken van overeenkomsten, o.a. inzake arbeid, maatschap, vennootschap onder firma en aan- en verkopen van bedrijven.

Met betrekking tot de verzorging van (online-)administraties kan nog worden opgemerkt, dat de administratie voor kleinere bedrijven in beginsel wordt verricht op ons kantoor en dat de administratie voor grotere bedrijven ook kan worden verricht op de locatie van de ondernemer.

Met online-boekhouden kan de ondernemer zelf de administratie voeren middels een licentierecht voor een daartoe geschikt boekhoudpakket en de adviseur kan ”meekijken” en zonodig corrigeren. Bovendien kan de adviseur op basis van deze administratie de diverse fiscale werkzaamheden verrichten. Het boekhoudpakket, waarmee wij standaard werken, heeft ook online-boekhoudmogelijkheden.


Design & development: hbwConsultants - Bennebroek  © 2005 - 2024

[ disclaimer ] [ privacyreglement ] [ sitemap ]